Tursan Makine 579

TM-579 Bobinden Bobine Full Otomatik Sarma Makinesi Laminasyonlu

play-button
Tursan Makine 520

TM-520 Servis Peçete Makinesi 24 – 25’li

play-button
Tursan Makine 582

TM-582 Otomatik Rulo Sarma Makinesi

play-button
Tursan Makine 555

TM-555 Kutu Mendil Makinesi

play-button
Tursan Makine 560

TM-560 Mifer Makinesi

play-button
Tursan Makine 508

TM-508 XL Dispenser Peçete Makinesi Çift Çıkışlı

play-button
Tursan Makine 514

TM-514 V Katlama Havlu Makinesi Çift Çıkışlı

play-button
Tursan Makine 522

TM-522 Tuvalet Kağıdı Makinesi

play-button